Bạn muốn gửi báo lỗi gì?

Chọn Server 0 Views Gửi báo lỗi

  • 31OPHIM

Mị Giả Vô Cương Tập 31

Loạn thế thời hậu Đường, thiếu nữ Thất Tuyết đã lầm lỡ đặt chân đến Quỹ Họa thành thần bí, được ban tên là Vãn Mị. Trong nhiều lần đấu tranh với khó khăn, cô đã may mắn có được sự bảo vệ của một bóng ảnh Trường An có thân thế thần bí. Hai người gánh vác sự điều đình trong việc phân tranh chốn triều dã. Vãn Mị niết bàn trùng sinh, trở thành thành chủ tân nhiệm, nhưng tất cả những điều này, đều nằm trong dự tính của Công Tử.

...Xem thêm

Leave a comment

Name *
Add a display name
Email *
Your email address will not be published